קוגל ושטרודל

{"playlist":[{"title":"\u05de\u05ea\u05e0\u05d4 \u05d2\u05d3\u05d5\u05dc\u05d4 \u05d5\u05de\u05ea\u05e0\u05d4 \u05e7\u05d8\u05e0\u05d4","artist_name":"","audio_file":"https:\/\/amistroycoil.s3.eu-west-1.amazonaws.com\/wp-content\/uploads\/2019\/05\/02143130\/%D7%9E%D7%AA%D7%A0%D7%94-%D7%92%D7%93%D7%95%D7%9C%D7%94-%D7%95%D7%9E%D7%AA%D7%A0%D7%94-%D7%A7%D7%98%D7%A0%D7%94.mp3","poster_image":false,"duration":"8:25","playlistid":"playlistid-1"},{"title":"\u05e7\u05d5\u05d2\u05dc \u05e8\u05d5\u05e6\u05d4 \u05dc\u05e9\u05d9\u05e8","artist_name":"","audio_file":"https:\/\/amistroycoil.s3.eu-west-1.amazonaws.com\/wp-content\/uploads\/2019\/06\/02172930\/%D7%A7%D7%95%D7%92%D7%9C-%D7%A8%D7%95%D7%A6%D7%94-%D7%9C%D7%A9%D7%99%D7%A8-1.mp3","poster_image":false,"duration":"9:41","playlistid":"playlistid-1"}]}

חגים

{"playlist":[{"title":"\u05d4\u05d1\u05e7\u05d1\u05d5\u05e7 \u05e9\u05d4\u05e6\u05d9\u05dc \u05d0\u05ea \u05d3\u05d2\u05e0\u05d9\u05d4","artist_name":"","audio_file":"https:\/\/amistroycoil.s3.eu-west-1.amazonaws.com\/wp-content\/uploads\/2019\/05\/02145436\/%D7%94%D7%91%D7%A7%D7%91%D7%95%D7%A7-%D7%A9%D7%94%D7%A6%D7%99%D7%9C-%D7%90%D7%AA-%D7%93%D7%92%D7%A0%D7%99%D7%94-1.mp3","poster_image":false,"duration":"8:14","playlistid":"playlistid-2"},{"title":"\u05d9\u05d5\u05e0\u05d4 \u05d4\u05e0\u05d1\u05d9\u05d0 \u05d1\u05d3\u05e8\u05da \u05dc\u05e0\u05d9\u05e0\u05d5\u05d4 – \u05d7\u05dc\u05e7 \u05d0'","artist_name":"Music Editor","audio_file":"https:\/\/amistory.co.il\/wp-content\/uploads\/2019\/06\/\u05d9\u05d5\u05e0\u05d4-\u05d4\u05e0\u05d1\u05d9\u05d0-\u05d1\u05d3\u05e8\u05da-\u05dc\u05e0\u05d9\u05e0\u05d5\u05d4-\u05d0.mp3","poster_image":false,"duration":"17:07","playlistid":"playlistid-2"}]}

סיפורי תורה

{"playlist":[{"title":"\u05d4\u05e7\u05de\u05ea \u05d4\u05de\u05e9\u05db\u05df","artist_name":"","audio_file":"https:\/\/amistroycoil.s3.eu-west-1.amazonaws.com\/wp-content\/uploads\/2019\/06\/02174010\/%D7%94%D7%A7%D7%9E%D7%AA-%D7%94%D7%9E%D7%A9%D7%9B%D7%9F-1.mp3","poster_image":false,"duration":"9:56","playlistid":"playlistid-3"},{"title":"\u05d0\u05dc\u05d9\u05e2\u05d6\u05e8 \u05e4\u05d5\u05d2\u05e9 \u05d0\u05ea \u05e8\u05d1\u05e7\u05d4","artist_name":"AudioTrim","audio_file":"https:\/\/amistroycoil.s3.eu-west-1.amazonaws.com\/wp-content\/uploads\/2019\/07\/02181120\/%D7%90%D7%9C%D7%99%D7%A2%D7%96%D7%A8-%D7%A4%D7%95%D7%92%D7%A9-%D7%90%D7%AA-%D7%A8%D7%91%D7%A7%D7%94-1.mp3","poster_image":false,"duration":"17:21","playlistid":"playlistid-3"}]}

מוסר

{"playlist":[{"title":"\u05de\u05ea\u05e0\u05d4 \u05d2\u05d3\u05d5\u05dc\u05d4 \u05d5\u05de\u05ea\u05e0\u05d4 \u05e7\u05d8\u05e0\u05d4","artist_name":"","audio_file":"https:\/\/amistroycoil.s3.eu-west-1.amazonaws.com\/wp-content\/uploads\/2019\/05\/02143130\/%D7%9E%D7%AA%D7%A0%D7%94-%D7%92%D7%93%D7%95%D7%9C%D7%94-%D7%95%D7%9E%D7%AA%D7%A0%D7%94-%D7%A7%D7%98%D7%A0%D7%94.mp3","poster_image":false,"duration":"8:25","playlistid":"playlistid-4"},{"title":"\u05d1\u05d9\u05dc\u05d9 \u05d5\u05d6\u05d9\u05d5\u05d4 \u05e0\u05d5\u05ea\u05e0\u05d5\u05ea \u05de\u05d7\u05de\u05d0\u05d5\u05ea","artist_name":"","audio_file":"https:\/\/amistroycoil.s3.eu-west-1.amazonaws.com\/wp-content\/uploads\/2019\/05\/02143347\/%D7%96%D7%99%D7%95%D7%94-%D7%95%D7%91%D7%99%D7%9C%D7%99-%D7%A0%D7%95%D7%AA%D7%A0%D7%95%D7%AA-%D7%9E%D7%97%D7%9E%D7%90%D7%95%D7%AA.mp3","poster_image":false,"duration":"9:20","playlistid":"playlistid-4"}]}

נביאים וכתובים

{"playlist":[{"title":"\u05e6\u05e8\u05e2\u05ea \u05e0\u05e2\u05de\u05df","artist_name":"","audio_file":"https:\/\/amistroycoil.s3.eu-west-1.amazonaws.com\/wp-content\/uploads\/2019\/05\/02141653\/%D7%A6%D7%A8%D7%A2%D7%AA-%D7%A0%D7%A2%D7%9E%D7%9F-1.mp3","poster_image":false,"duration":"14:57","playlistid":"playlistid-5"},{"title":"\u05d3\u05e0\u05d9\u05d0\u05dc \u05d1\u05d2\u05d5\u05d1 \u05d4\u05d0\u05e8\u05d9\u05d5\u05ea","artist_name":"","audio_file":"","poster_image":false,"duration":"","playlistid":"playlistid-5"}]}

מצוות

{"playlist":[{"title":"\u05e8' \u05d7\u05e0\u05d9\u05e0\u05d0 \u05d1\u05df \u05d3\u05d5\u05e1\u05d0 \u05d5\u05d4\u05ea\u05e8\u05e0\u05d2\u05d5\u05dc\u05d5\u05ea","artist_name":"","audio_file":"https:\/\/amistroycoil.s3.eu-west-1.amazonaws.com\/wp-content\/uploads\/2019\/05\/02142813\/%D7%A8-%D7%97%D7%A0%D7%99%D7%A0%D7%90-%D7%91%D7%9F-%D7%93%D7%95%D7%A1%D7%90-%D7%95%D7%94%D7%AA%D7%A8%D7%A0%D7%92%D7%95%D7%9C%D7%95%D7%AA.mp3","poster_image":false,"duration":"7:25","playlistid":"playlistid-6"},{"title":"\u05d4\u05e0\u05d3\u05e8 \u05e9\u05dc \u05d4\u05d2\u05e0\u05d1","artist_name":"","audio_file":"https:\/\/amistroycoil.s3.eu-west-1.amazonaws.com\/wp-content\/uploads\/2019\/05\/02143546\/%D7%94%D7%A0%D7%93%D7%A8-%D7%A9%D7%9C-%D7%94%D7%92%D7%A0%D7%91.mp3","poster_image":false,"duration":"10:13","playlistid":"playlistid-6"}]}

סיפורי חז"ל

{"playlist":[{"title":"\u05e8' \u05d7\u05e0\u05d9\u05e0\u05d0 \u05d1\u05df \u05d3\u05d5\u05e1\u05d0 \u05d5\u05d4\u05ea\u05e8\u05e0\u05d2\u05d5\u05dc\u05d5\u05ea","artist_name":"","audio_file":"https:\/\/amistroycoil.s3.eu-west-1.amazonaws.com\/wp-content\/uploads\/2019\/05\/02142813\/%D7%A8-%D7%97%D7%A0%D7%99%D7%A0%D7%90-%D7%91%D7%9F-%D7%93%D7%95%D7%A1%D7%90-%D7%95%D7%94%D7%AA%D7%A8%D7%A0%D7%92%D7%95%D7%9C%D7%95%D7%AA.mp3","poster_image":false,"duration":"7:25","playlistid":"playlistid-7"},{"title":"\u05e8\u05d1\u05d9 \u05e2\u05e7\u05d9\u05d1\u05d0 \u05d5\u05e8\u05d7\u05dc – \u05d0'","artist_name":"","audio_file":"https:\/\/amistroycoil.s3.eu-west-1.amazonaws.com\/wp-content\/uploads\/2019\/05\/02144358\/%D7%A8%D7%91%D7%99-%D7%A2%D7%A7%D7%99%D7%91%D7%90-%D7%95%D7%A8%D7%97%D7%9C-%D7%90-1.mp3","poster_image":false,"duration":"10:09","playlistid":"playlistid-7"}]}

סיפורי צדיקים

{"playlist":[{"title":"\u05ea\u05d5\u05dc\u05d3\u05d5\u05ea \u05d4\u05e8\u05d1 \u05de\u05e9\u05d4 \u05e6\u05d1\u05d9 \u05e0\u05e8\u05d9\u05d4 – \u05d0'","artist_name":"","audio_file":"https:\/\/amistroycoil.s3.eu-west-1.amazonaws.com\/wp-content\/uploads\/2019\/05\/02143812\/%D7%AA%D7%95%D7%9C%D7%93%D7%95%D7%AA-%D7%94%D7%A8%D7%91-%D7%9E%D7%A9%D7%94-%D7%A6%D7%91%D7%99-%D7%A0%D7%A8%D7%99%D7%94-%D7%90-1.mp3","poster_image":false,"duration":"12:25","playlistid":"playlistid-8"},{"title":"\u05ea\u05d5\u05dc\u05d3\u05d5\u05ea \u05d4\u05e8\u05d1 \u05de\u05e9\u05d4 \u05e6\u05d1\u05d9 \u05e0\u05e8\u05d9\u05d4 – \u05d1'","artist_name":"","audio_file":"https:\/\/amistroycoil.s3.eu-west-1.amazonaws.com\/wp-content\/uploads\/2019\/05\/02143930\/%D7%AA%D7%95%D7%9C%D7%93%D7%95%D7%AA-%D7%94%D7%A8%D7%91-%D7%9E%D7%A9%D7%94-%D7%A6%D7%91%D7%99-%D7%A0%D7%A8%D7%99%D7%94-%D7%91-1.mp3","poster_image":false,"duration":"7:36","playlistid":"playlistid-8"}]}

ילדי הגן

{"playlist":[{"title":"\u05d0\u05d9\u05e4\u05d4 \u05d4\u05e9\u05d1\u05ea","artist_name":"","audio_file":"https:\/\/amistroycoil.s3.eu-west-1.amazonaws.com\/wp-content\/uploads\/2019\/02\/02140134\/%D7%90%D7%99%D7%A4%D7%94_%D7%94%D7%A9%D7%91%D7%AA-1.m4a","poster_image":false,"duration":"7:31","playlistid":"playlistid-9"},{"title":"\u05d1\u05d9\u05dc\u05d9 \u05d5\u05d6\u05d9\u05d5\u05d4 \u05e0\u05d5\u05ea\u05e0\u05d5\u05ea \u05de\u05d7\u05de\u05d0\u05d5\u05ea","artist_name":"","audio_file":"https:\/\/amistroycoil.s3.eu-west-1.amazonaws.com\/wp-content\/uploads\/2019\/05\/02143347\/%D7%96%D7%99%D7%95%D7%94-%D7%95%D7%91%D7%99%D7%9C%D7%99-%D7%A0%D7%95%D7%AA%D7%A0%D7%95%D7%AA-%D7%9E%D7%97%D7%9E%D7%90%D7%95%D7%AA.mp3","poster_image":false,"duration":"9:20","playlistid":"playlistid-9"}]}

השגחה

{"playlist":[{"title":"\u05d4\u05d1\u05e7\u05d1\u05d5\u05e7 \u05e9\u05d4\u05e6\u05d9\u05dc \u05d0\u05ea \u05d3\u05d2\u05e0\u05d9\u05d4","artist_name":"","audio_file":"https:\/\/amistroycoil.s3.eu-west-1.amazonaws.com\/wp-content\/uploads\/2019\/05\/02145436\/%D7%94%D7%91%D7%A7%D7%91%D7%95%D7%A7-%D7%A9%D7%94%D7%A6%D7%99%D7%9C-%D7%90%D7%AA-%D7%93%D7%92%D7%A0%D7%99%D7%94-1.mp3","poster_image":false,"duration":"8:14","playlistid":"playlistid-10"},{"title":"\u05d4\u05d0\u05d1\u05e8\u05da \u05d5\u05d1\u05e8\u05db\u05ea "\u05e9\u05d4\u05d7\u05d9\u05d9\u05e0\u05d5"","artist_name":"","audio_file":"https:\/\/amistroycoil.s3.eu-west-1.amazonaws.com\/wp-content\/uploads\/2019\/06\/02151512\/%D7%94%D7%90%D7%91%D7%A8%D7%9A-%D7%95%D7%91%D7%A8%D7%9B%D7%AA-%D7%A9%D7%94%D7%97%D7%99%D7%99%D7%A0%D7%95-1.mp3","poster_image":false,"duration":"11:13","playlistid":"playlistid-10"}]}

הכי מצחיקים

{"playlist":[{"title":"\u05e7\u05d5\u05d2\u05dc \u05d5\u05e9\u05d8\u05e8\u05d5\u05d3\u05dc \u05d1\u05e9\u05d3\u05e8\u05d5\u05ea","artist_name":"","audio_file":"https:\/\/amistroycoil.s3.eu-west-1.amazonaws.com\/wp-content\/uploads\/2019\/06\/02173104\/%D7%A7%D7%95%D7%92%D7%9C-%D7%95%D7%A9%D7%98%D7%A8%D7%95%D7%93%D7%9C-%D7%91%D7%A9%D7%93%D7%A8%D7%95%D7%AA-1.mp3","poster_image":false,"duration":"10:45","playlistid":"playlistid-11"},{"title":"\u05d4\u05d6\u05d1\u05e8\u05d4 \u05d2\u05dd \u05e8\u05d5\u05e6\u05d4","artist_name":"","audio_file":"https:\/\/amistory.co.il\/wp-content\/uploads\/2019\/06\/\u05d4\u05d6\u05d1\u05e8\u05d4-\u05d2\u05dd-\u05e8\u05d5\u05e6\u05d4.m4a","poster_image":false,"duration":"14:30","playlistid":"playlistid-11"}]}

מחשבה טובה

{"playlist":[{"title":"\u05db\u05dc \u05d3\u05e2\u05d1\u05d9\u05d3 \u05e8\u05d7\u05de\u05e0\u05d0 – \u05dc\u05d8\u05d1 \u05e2\u05d1\u05d9\u05d3","artist_name":"","audio_file":"https:\/\/amistroycoil.s3.eu-west-1.amazonaws.com\/wp-content\/uploads\/2019\/05\/02145729\/%D7%9B%D7%9C-%D7%93%D7%A2%D7%91%D7%99%D7%93-%D7%A8%D7%97%D7%9E%D7%A0%D7%90-%D7%9C%D7%98%D7%91-%D7%A2%D7%91%D7%99%D7%93-1.mp3","poster_image":false,"duration":"12:34","playlistid":"playlistid-12"},{"title":"\u05d3\u05d2\u05df \u05d4\u05de\u05d1\u05d5\u05dc\u05d2\u05df","artist_name":"","audio_file":"https:\/\/amistroycoil.s3.eu-west-1.amazonaws.com\/wp-content\/uploads\/2019\/05\/24111843\/%D7%93%D7%92%D7%9F-%D7%94%D7%9E%D7%91%D7%95%D7%9C%D7%92%D7%9F-1.mp3","poster_image":false,"duration":"11:56","playlistid":"playlistid-12"}]}