קוגל ושטרודל

{"playlist":[{"title":"\u05e7\u05d5\u05d2\u05dc \u05d5\u05e9\u05d8\u05e8\u05d5\u05d3\u05dc \u05d4\u05e9\u05e8\u05d1\u05e8\u05d1\u05d9\u05dd","artist_name":"","audio_file":"https:\/\/amistroycoil.s3.eu-west-1.amazonaws.com\/wp-content\/uploads\/2021\/12\/07143603\/%D7%A7%D7%95%D7%92%D7%9C-%D7%95%D7%A9%D7%98%D7%A8%D7%95%D7%93%D7%9C-%D7%94%D7%A9%D7%A8%D7%91%D7%A8%D7%91%D7%99%D7%9D.mp3","poster_image":"","duration":"10:32","playlistid":"playlistid-1"},{"title":"\u05d0\u05d9\u05da \u05de\u05d1\u05e7\u05e9\u05d9\u05dd \u05e1\u05dc\u05d9\u05d7\u05d4?","artist_name":"","audio_file":"https:\/\/amistory.co.il\/wp-content\/uploads\/2023\/07\/\u05d0\u05d9\u05da-\u05de\u05d1\u05e7\u05e9\u05d9\u05dd-\u05e1\u05dc\u05d9\u05d7\u05d4.mp3","poster_image":"","duration":"10:36","playlistid":"playlistid-1"}]}

חגים

{"playlist":[{"title":"\u05e4\u05d5\u05e8\u05d9\u05dd \u05de\u05e6\u05e8\u05d9\u05dd","artist_name":"AudioLab","audio_file":"https:\/\/amistory.co.il\/wp-content\/uploads\/2023\/05\/\u05e4\u05d5\u05e8\u05d9\u05dd-\u05de\u05e6\u05e8\u05d9\u05dd.mp3","poster_image":"","duration":"7:26","playlistid":"playlistid-2"},{"title":"\u05d4\u05ea\u05d7\u05e4\u05d5\u05e9\u05ea \u05d4\u05de\u05e7\u05d5\u05e8\u05d9\u05ea \u05e9\u05dc \u05d3\u05e0\u05d9","artist_name":"AudioLab","audio_file":"https:\/\/amistroycoil.s3.eu-west-1.amazonaws.com\/wp-content\/uploads\/2021\/07\/19113333\/%D7%94%D7%AA%D7%97%D7%A4%D7%95%D7%A9%D7%AA-%D7%94%D7%9E%D7%A7%D7%95%D7%A8%D7%99%D7%AA-%D7%A9%D7%9C-%D7%93%D7%A0%D7%99.mp3","poster_image":"","duration":"7:27","playlistid":"playlistid-2"}]}

סיפורי תורה

{"playlist":[{"title":"\u05de\u05e8\u05d2\u05dc\u05d9\u05dd \u05d1\u05d0\u05e8\u05e5 \u05db\u05e0\u05e2\u05df","artist_name":"","audio_file":"https:\/\/amistroycoil.s3.eu-west-1.amazonaws.com\/wp-content\/uploads\/2022\/06\/19122011\/%D7%9E%D7%A8%D7%92%D7%9C%D7%99%D7%9D-%D7%91%D7%90%D7%A8%D7%A5-%D7%9B%D7%A0%D7%A2%D7%9F.mp3","poster_image":"","duration":"10:30","playlistid":"playlistid-3"},{"title":"\u05e0\u05d7 \u05d4\u05ea\u05d9\u05d1\u05d4 \u05d5\u05d4\u05de\u05d1\u05d5\u05dc – \u05e4\u05e8\u05e7 \u05d0'","artist_name":"","audio_file":"https:\/\/amistory.co.il\/wp-content\/uploads\/2023\/10\/\u05e0\u05d7-\u05d4\u05ea\u05d9\u05d1\u05d4-\u05d5\u05d4\u05de\u05d1\u05d5\u05dc-\u05d0.mp3","poster_image":"","duration":"9:56","playlistid":"playlistid-3"}]}